Klíč ke světu zábavy a poznání

Tábory

103 - Pobytový taneční a divadelní tábor

Milí účastníci a rodiče,

zveme Vás na pobytový taneční a divadelní tábor, který bude zaměřen na různé styly tanců od pravěku po moderní tance. Děti si všechny tyto styly vyzkouší a na závěr tábora předvedou, co se naučily v PDA Josefov, kde bude vystoupení pro rodiče.

Tento rok jsme navíc přidali do tábora i divadlo. Děti si vyzkouší, co je to práce s tělem, s řečí a překonávání trémy před jinými lidmi.

Neváhej a přihlas se do 15.6.2023 

Moc se na Tebe těšíme. 

Hlavní vedoucí tábora Iveta Rykrová a tým tábora

( Případné dotazy na tel. 733119050 nebo na emailu pirkova.i@seznam.cz)

termín: 13. 8. 2023 - 19. 8. 2023
určeno pro: děti 7-15 let
vedoucí: Iveta Rykrová
kapacita: 30
cena: 2500 Kč

106 - Letní putování - Jičín

Pobytový tábor pro děti od 8 do 16 let.

Putování kolem Jičína, okolní pamětihodnosti, skály, koupání, hraní, soutěžení...

prostě vše, co patří k létu a táboru.

Ubytování ve středisku volného času Jičín - na postelích ve vlastním spacím pytli.

Hlavní vedoucí: Andrea Matoušová (tel. 603 995 639)

Tábor je spolufinancován z projektu Šablony č.1: Operační program Jan Amos Komenský

Na tento tábor nelze uplatnit příspěvek od zaměstnavatele!

Kromě vytisklé a podepsané přihlášky budou děti při odjezdu na tábor potřebovat:
Potvrzení od lékaře, že jsou schopni se tábora zúčastnit - lékaři mívají své formuláře
- můžete použít potvrzení např. ze školy v přírodě, lyžáku nebo jiného tábora z loňska (potvrzení platí 2 roky) , Potvrzení o bezinfekčnosti (vyplňují rodiče max. den před odjezdem na tábor) + stačí kopii kartičky zdravotní pojišťovny.


termín: 9. 7. 2023 - 14. 7. 2023
určeno pro: děti 8-16 let
vedoucí: A. Matoušová
kapacita: 17
cena: 2000 Kč, zvýhodněná: 1800 Kč