Klíč ke světu zábavy a poznání
zveřejněno 18. 1. 2023

Sobotní keramika

Chcete si zkusit vyrobit něco z keramiky? Chcete zažít příjemné dopoledne? Přijďte mezi nás na kroužek Sobotní keramika, kerý se koná 1 x měsíčně.

Zde jsou termíny do konce školního roku:

4.2.

4.3.

25.3.

6.5.

3.6.


Těšíme se na Vás!